Myšlenkové mapy / Mindmapping – workshop

Objevte nový nástroj myšlení, způsob učení a poznání sebe sama.

Hravě se učit - to není jen tak planá hrátka se slovy, to je příležitost vydat se na neobyčejnou cestu práce s myšlenkami a informacemi, a to pomocí techniky zvané mindmapping neboli myšlenkové mapování. 

Mind mapping je jednou z nejúčinnějších a pro náš mozek nejpřirozenějších metod, jak efektivně pracovat s informacemi.

Náš mozek funguje jinak, než nás učí ve škole . Myšlenkové mapování nás navrací k naší přirozenosti. Barvy a tvary podporují zapamatování, práce s prostorem dává vzniknout viditelné hierarchii vztahů, což zrychluje orientaci v daném problému a umožňuje porozumění v souvislostech. Pro jejich ovládnutí stačí krátký trénink, který osvěží váš studijní, profesní nebo i osobní život. 


8. října 2022


9.00–16.00 hodin

včetně 2x coffebreaku
a pauzy na oběd


1990 Kč

v ceně kurzu jsou zahrnuty
veškerý potřebný materiál

S čím myšlenkové mapy pomáhají?
zlepšují studijní výkony, z kterých nejsou jen dobré známky, ale především radost z poznání/smysluplné a udržitelné učení, které podněcuje zápal pro poznání
podporují rozhodování se např. ve výběru školy/poradit si, když jsem na rozcestí
podněcují myšlení v souvislostech, porozumění v kontextu, organizaci a řád
– jak být inspirujícím učitelem, rodičem, průvodcem
– a mnoho dalšího...

Co se v kurzu naučíte?
– vytvoříte si barevně zobrazené přehledné myšlenkové mapy podle sebe sama
jak být kreativní i organizovaný ve svých aktivitách

Proč právě náš kurz?
– přátelské a inspirativní prostředí
– nizký počet účastníků zajišťuje skutečně individuální přístup

Pokud workshop nezaplníme minimálním počtem účastníků, vrátíme vám peníze zpět, nebo vás po domluvě zaregistrujeme na další termín. 

Ellen Činková

Ellen Činková je studentkou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Myšlenkové mapování považuje za jednu z nejefektivnějších metod učení, nástroj myšlení a poznávání sebe sama.

Aby se tento přístup dostal do většího povědomí, rozhodla se o myšlenkových mapách hlouběji vzdělávat vzdělávat, vede o nich kurzy a založila blog Myslmapy.cz.