Krátký animovaný film vol. 3

Zajímá vaše děti animace? Mají estetické cítění a rády promýšlí tvary a funkce jednotlivých věcí, které je obklopují? Chtěly by oživit a rozpohybovat své nápady, fantastické vynálezy a výplody nekonečné fantazie?

Nechte je proniknout do animované tvorby, která už sama o sobě představuje prolínání mnoha uměleckých profesí a oborů. S námi ale vaše děti objeví další rozměry animace!

Vymyslíme vlastní produkt a tuto novinku představíme celému světu za pomoci animace. Už žádné návody a složité vysvětlování. Vše jednoduše a elegantně pomocí animace. Ještě nikdy nebylo pro novopečené vynálezce a designéry jednodušší vysvětli co, proč, jak a nač!

Během tábora se seznámíme s různými možnostmi animace, animačním procesem a vůbec se smyslem animace. Za pomoci krátkých animačních cvičení si vysvětlíme základní animační techniky jako je kreslená, plošková a plastelínová animace a pixilace.

Názorně si projdeme také základy storyboardu a na to přirozeně navážeme principy komunikace s divákem prostřednictvím animace. Poté se společně vrhneme do našeho prvního animačního dobrodružství – tvorby Dada příběhu.

Vyzbrojeni základní znalostí animace se pustíme do studia designu. Řekneme si, co to vlastně design je, kde se bere a k čemu je dobrý.

Naším cílem bude navrhnout vlastní design/tvar čehokoliv si umaneme, ten potom za pomoci hmoty vymodelovat, následně hotový produkt pomocí animace rozložit na nejmenší části, různě přeskupovat a znovu jej díky technice stop-motion postavit. Nebo si jej překreslíme na papír, poté obraz rozstříháme na části či geometrické tvary a ty potom budeme animovat.

Aby byl projekt kompletní, vytvoříme plakát designového produktu. To bude ale znamenat vzít do ruky fotoaparát a zkusit novou disciplínu – produktovou fotografii. 

Nakonec se sejdeme na prezentaci, kde malí designéři a animátoři v jednom představí nové tvary, věci a prvotřídní design na úžasných plakátech a v krátkých animovaných filmech.

Děti si z tábora odnesou profesionálně vyfocené plakáty svého vlastního designu a několik různých animací.


5.–9.
července 2021

pondělí–pátek


9.00–17.00


4990 Kč

včetně svačin a pití (oběd volitelný)
a veškerých pomůcek


10 dětí


Pro jaké děti je tábor určen?

Děti od 8 do 14 let.

Denní program

9:00–9.15 setkání na Vzletné
9:15–13:00 dopolední program
13:00–14:00 oběd
14:00–16:00 odpolední program
16:00–17:00 návrat na Vzletnou

Co se na táboře naučíte a vyzkoušíte?

základní techniky animace, storyboard, možnosti komunikace skrz animaci
– co je design a proč je důležitý
– práce s hmotou, objemem, materiálem
– vnímat sebe sama během umělecké tvorby a rozvíjet tak kreativní myšlení
– práci s různými uměleckými médii a jejich prolínání
– spolupracovat a pracovat v týmu

Proč právě náš letní tábor?

– propojení uměleckých profesí spolu s pravidelným dialogem s lektorkami naučí děti myslet v širším kontextu
– motivujeme děti opustit stereotypní myšlení a myslet flexibilně, čímž nastartujeme kreativní myšlení tolik důležité v osobním i pracovním životě

Hanna Kovtun

lektorka 

Hanna je studentka magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě v Plzni. Ve volném čase pořádá kroužky a workshopy pro děti, ve kterých učí komiks, storyboard a animaci. Práci s dětmi má nesmírně ráda. Baví ji pomáhat dětem realizovat jejich nápady a ráda se jimi také nechává inspirovat.


Patrícia Čmiková

lektorka

Patricía je absolventkou magisterského studia Učitelství výtvarné výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Před časem absolvovala půlroční zahraniční studium na Via Universit College v Dánsku, kde se věnovala využití animace ve vzdělávání jakožto prostředku k učení týmové spolupráce a rozvoji emoční inteligence.

Ve vlastní autorské tvorbě se kromě animace věnuje zejména novým médiím, kresbě, malbě a hudbě.


Registrační formulář

  • Vyberte jednu z možností, děkujeme.
  • ano
  • ne
  • Vyberte jednu z možností, děkujeme.
  • ano
  • ne
(např. jméno účastníka, extra požadavky, způsob placení, atp.)
Centrum Vzletná s.r.o. si vyhrazuje právo na zrušení kurzu a vrácení celé částky kurzovného v případě nenaplnění kurzu minimálním počtem účastníků, nebo v případě zákazu konání kurzu z nařízení vlády ČR.

...další akce, které by vás mohly zajímat

Velký malý fotograf aneb selfíčko je umění! – vyprodáno

Velký malý fotograf aneb selfíčko je umění! – vyprodáno

Přihlaste děti na tábor, kde se naučí malovat světlem, experimentovat s médiem fotografie a fotit ty nejúžasnější selfíčka! Protože i selfíčko může být umění!

Krasopsaní a ilustrace

Krasopsaní a ilustrace

Jsou vaše děti nejvíc šťastné s tužkou v ruce? Tak přesně pro takové děti je náš příměstský tábor, který propojuje ilustraci a (kraso)písmo.

Šití a upcycling – vyprodáno

Šití a upcycling – vyprodáno

Jedinečný příměstský tábor plný (nejen) šití a přešívání, během kterého vznikne ze sekáčové pánské košile prvotřídní dámský top a naopak!