Krátký animovaný film vol. 3

Zajímá vaše děti animace? Mají estetické cítění a rády promýšlí tvary a funkce jednotlivých věcí, které je obklopují? Chtěly by oživit a rozpohybovat své nápady, fantastické vynálezy a výplody nekonečné fantazie?

Nechte je proniknout do animované tvorby, která už sama o sobě představuje prolínání mnoha uměleckých profesí a oborů. S námi ale vaše děti objeví další rozměry animace!

Vymyslíme vlastní produkt a tuto novinku představíme celému světu za pomoci animace. Už žádné návody a složité vysvětlování. Vše jednoduše a elegantně pomocí animace. Ještě nikdy nebylo pro novopečené vynálezce a designéry jednodušší vysvětli co, proč, jak a nač!

Během tábora se seznámíme s různými možnostmi animace, animačním procesem a vůbec se smyslem animace. Za pomoci krátkých animačních cvičení si vysvětlíme základní animační techniky jako je kreslená, plošková a plastelínová animace a pixilace.

Názorně si projdeme také základy storyboardu a na to přirozeně navážeme principy komunikace s divákem prostřednictvím animace. Poté se společně vrhneme do našeho prvního animačního dobrodružství – tvorby Dada příběhu.

Vyzbrojeni základní znalostí animace se pustíme do studia designu. Řekneme si, co to vlastně design je, kde se bere a k čemu je dobrý.

Naším cílem bude navrhnout vlastní design/tvar čehokoliv si umaneme, ten potom za pomoci hmoty vymodelovat, následně hotový produkt pomocí animace rozložit na nejmenší části, různě přeskupovat a znovu jej díky technice stop-motion postavit. Nebo si jej překreslíme na papír, poté obraz rozstříháme na části či geometrické tvary a ty potom budeme animovat.

Aby byl projekt kompletní, vytvoříme plakát designového produktu. To bude ale znamenat vzít do ruky fotoaparát a zkusit novou disciplínu – produktovou fotografii. 

Nakonec se sejdeme na prezentaci, kde malí designéři a animátoři v jednom představí nové tvary, věci a prvotřídní design na úžasných plakátech a v krátkých animovaných filmech.

Děti si z tábora odnesou profesionálně vyfocené plakáty svého vlastního designu a několik různých animací.


5.–9.
července 2021

pondělí–pátek


9.00–17.00


4990 Kč

včetně svačin a pití (oběd volitelný)
a veškerých pomůcek


10 dětí


Pro jaké děti je tábor určen?

Děti od 8 do 14 let.

Denní program

9:00–9.15 setkání na Vzletné
9:15–13:00 dopolední program
13:00–14:00 oběd
14:00–16:00 odpolední program
16:00–17:00 návrat na Vzletnou

Co se na táboře naučíte a vyzkoušíte?

základní techniky animace, storyboard, možnosti komunikace skrz animaci
– co je design a proč je důležitý
– práce s hmotou, objemem, materiálem
– vnímat sebe sama během umělecké tvorby a rozvíjet tak kreativní myšlení
– práci s různými uměleckými médii a jejich prolínání
– spolupracovat a pracovat v týmu

Proč právě náš letní tábor?

– propojení uměleckých profesí spolu s pravidelným dialogem s lektorkami naučí děti myslet v širším kontextu
– motivujeme děti opustit stereotypní myšlení a myslet flexibilně, čímž nastartujeme kreativní myšlení tolik důležité v osobním i pracovním životě

Hanna Kovtun

lektorka 

Hanna je studentka magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě v Plzni. Ve volném čase pořádá kroužky a workshopy pro děti, ve kterých učí komiks, storyboard a animaci. Práci s dětmi má nesmírně ráda. Baví ji pomáhat dětem realizovat jejich nápady a ráda se jimi také nechává inspirovat.


Patrícia Čmiková

lektorka

Patricía je absolventkou magisterského studia Učitelství výtvarné výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Před časem absolvovala půlroční zahraniční studium na Via Universit College v Dánsku, kde se věnovala využití animace ve vzdělávání jakožto prostředku k učení týmové spolupráce a rozvoji emoční inteligence.

Ve vlastní autorské tvorbě se kromě animace věnuje zejména novým médiím, kresbě, malbě a hudbě.


Registrační formulář

  • Vyberte jednu z možností, děkujeme.
  • ano
  • ne
  • Vyberte jednu z možností, děkujeme.
  • ano
  • ne
(např. jméno účastníka, extra požadavky, způsob placení, atp.)
Centrum Vzletná s.r.o. si vyhrazuje právo na zrušení kurzu a vrácení celé částky kurzovného v případě nenaplnění kurzu minimálním počtem účastníků, nebo v případě zákazu konání kurzu z nařízení vlády ČR.

...další akce, které by vás mohly zajímat

Velký malý fotograf aneb selfíčko je umění!

Velký malý fotograf aneb selfíčko je umění!

Přihlaste děti na tábor, kde se naučí malovat světlem, experimentovat s médiem fotografie a fotit ty nejúžasnější selfíčka! Protože i selfíčko může být umění!

Krasopsaní a ilustrace

Krasopsaní a ilustrace

Jsou vaše děti nejvíc šťastné s tužkou v ruce? Tak přesně pro takové děti je náš příměstský tábor, který propojuje ilustraci a (kraso)písmo.

Šití a upcycling

Šití a upcycling

Jedinečný příměstský tábor plný (nejen) šití a přešívání, během kterého vznikne ze sekáčové pánské košile prvotřídní dámský top a naopak!