Umělecká laboratoř I. – Vzletná – kreativní epicentrum

Umělecká laboratoř I.

Starting 20. 01. 2021 Pátek

Umělecká laboratoř I.

Hledáte pro své dítě kroužek, kde by se mohlo svobodně projevovat? Místo, kde by se rozvíjel jeho talent v různých uměleckých oborech, podporovala jeho kreativita a rozvíjel (skrytý) potenciál? 

Zkuste naši Laboratoř umělecké spolupráce zaměřenou na animaci a komiks, ve které budeme uplatňovat partnerský přístup a rozvíjet individualitu dětí ve všech jejích projevech. V této skupině si každý najde své místo a současně pochopí, že bez pomoci ostatních se jen těžko dobere cíle.

Proč tedy zaměření na animaci a komiks?
Protože se jedná o obor, ve kterém se uplatňuje řada uměleckých disciplín. Vždy potřebujete výtvarníka, scénografa, režiséra, scénáristu, osvětlovače, zvukaře či hudebního skladatele. Z pestré palety si vybereme svoji roli (své role), ve které se chceme realizovat.
Děti se tak u nás budou rozvíjet na poli animace, ilustrace, komiksové tvorby, storyboardu, scénografie, tvůrčího psaní, kresbě a malbě. Zabrousíme i do hudební tvorby a zejména práce se zvukem.
Ať už za svůj zvolíme jakýkoliv obor, je jisté, že budeme muset spolupracovat a na všem se domlouvat s ostatními. Teamwork bude naše mantra!
Starší děti zde mohou pod odborným a zkušeným vedením lektorek pracovat na svých vizích a nápadech v podobě projektů či jakkoliv jinak.
V kurzu se budeme zabývat všemi souvislostmi animační a umělecké tvorby. Budeme si pouštět videoukázky a zajímavé přednášky. Teorii krásně a přirozeně propojíme s praxí. Aby náš film nezapadl a měl své publikum, budeme se během práce orientovat na diváka jakožto příjemce našeho sdělení. V neposlední řadě potrénujeme trpělivost.

U nás nikdy neuslyšíte: „Teď děláme všichni toto a potom tamhleto.“ U nás si každý razí svou vlastní cestu.

Kroužek je určen pro děti ve věku 8–11 let. Pro děti od 11 do 15 let je navazující kurz začínající v 17.00 hodin.

Pro koho je kurz určen?
– všem dětem, které rády tvoří a jsou kreativních
– dětem, které zajímá animace, ilustrace, komiks, příběhy
– dětem, které se chtějí učit a dozvídat nové věci

Co se v kurzu naučíte?
– rozvoj v oblasti animace, ilustrace, kresby, malby, scénografie, práce se zvukem, dějin umění, práce s novými médii, textem…
– spolupracovat, hledat kompromisy, domlouvat se, pracovat trpělivě

Proč právě náš kurz?
– jedinečné a zkušené lektorky, které aplikují skandinávské vzdělávací přístupy
– partnerský přístup, vzájemná komunikace

Foto Kristýna Černá / Edit Štěpán Konrád

lektorka Hanna Kovtun

Hanna Kovtun

Hanna je studentka magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské univerzity v Plzni.
Ve volném čase pořádá kroužky a workshopy pro děti, ve kterých učí komiks, storyboard a animaci.
Práci s dětmi má nesmírně ráda. Baví ji pomáhat dětem realizovat jejich nápady a ráda se jimi také nechává inspirovat.

lektorka Patrícia Čmiková

Patrícia Čmiková

Patricía je absolventkou magisterského studia Učitelství výtvarné výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Před časem absolvovala půlroční zahraniční studium na Via Universit College v Dánsku, kde se věnovala využití animace ve vzdělávání jakožto prostředku k učení týmové spolupráce a rozvoji emoční inteligence.
Ve vlastní autorské tvorbě se kromě animace věnuje zejména novým médiím, kresbě, malbě a hudbě.

důležité informace o kurzu

Pátek

15.00–16.45

kromě státních svátků
a školních prázdnin

cena

4390 Kč

v ceně kurzu jsou zahrnuty
veškeré výtvarné pomůcky

kdy

18. 9.–20. 1. 2020

Každá lekce trvá 105 minut

registrace

Registrace: Umělecká laboratoř I.

(např. jméno účastníka, extra požadavky, způsob placení, atp.)

Centrum Vzletná s.r.o. si vyhrazuje právo na zrušení kurzu a vrácení celé částky kurzovného v případě nenaplnění kurzu minimálním počtem účastníků.
V případě nepříznivé epidemiologické situace se kurz bude konat online.