Přednáška: Vývoj dětské řeči a jeho rizika – Vzletná – kreativní epicentrum

Přednáška: Vývoj dětské řeči a jeho rizika
250 Kčpřednáška

Started on 29. 10. 2019 Úterý
Klub malých ilustrátorů s Xao

Přednáška: Vývoj dětské řeči a jeho rizika

Vývoj řeči ovlivňuje mnoho okolností – od způsobu komunikace v rodině přes úroveň sluchového a zrakového vnímání a pohybovou obratnost až po reakce na případné chyby. Každá věková etapa ve vývoji dítěte má svoje zvláštnosti. Pokud dochází během vývoje dítěte k chybám nebo nedostatkům v jeho rozvoji, může se to projevit mj. i v tom, že postupně vzniká porucha logopedického charakteru – problém s výslovností, s malou slovní zásobou, s vytrvalými chybami v gramatice, později i poruchy učení, případně i další závažné poruchy komunikace. Současný způsob života přináší řadu výhod, ale také velká rizika pro zdravý vývoj dítěte. Pokud si však rodiče uvědomí priority každé etapy vývoje dítěte, snadno se vyhnou nutnosti hledat pomoc na logopedii nebo v pedagogické psychologické poradně.

PaedDr Dana Kutálková po absolutoriu na Pedagogické fakutě UK pracovala 2 roky jako učitelka ve škole pro děti se zbytky sluchu. Po mateřské dovolené nastoupila do zdravotnictví a po složení atestace měla několik let soukromou logopedickou praxi. Pak řadu let pracovala jako klinická logopedka v Nemocnici na Homolce, kde se věnovala nejen dětem, ale i dospělým pacientům po mozkových příhodách. Během let napsala řadu knih pro rodiče i odborné publikace. Tč. spolupracuje s Logopedickou společností Miloše Sováka jako lektorka.

Centrum Vzletná s.r.o. si vyhrazuje právo na zrušení přednášky a vracení vstupného v případě nenaplnění minimálním počtem účastníků.

V kolik? 
14:00—16:00 hodin

Kdy?
Úterý 29.10.2019

Cena?
250,- Kč / přednáška

připravujeme

Co by Vás mohlo zajímat...