Přednáška: Prevence poruch řeči – Vzletná – kreativní epicentrum

Přednáška: Prevence poruch řeči
250 Kčpřednáška

Started on 26. 11. 2019 Úterý
Klub malých ilustrátorů s Xao

Přednáška: Prevence poruch řeči

Způsob života dnešních dětí se během historicky velmi krátkého období výrazně změnil. Logopedická pracoviště i pedagogicko – psychologické poradny  jsou přetížené, školy si stěžují na rychle stoupající počet dětí s malou slovní zásobou, špatnou výslovností, s poruchami pozornosti a poruchami učení. Přitom vyhnout se podobným obtížím není nijak složité. Běžné dětské hry a zábavy lze během celého předškolního období využít k rozvoji potřebných schopností a dovedností, které zásadním způsobem ovlivňují  komunikační schopnosti dítěte, aniž by to rodinu nějak výrazně časově zatížilo.

V předškolním věku jsou někdy zapotřebí i hry, zaměřené cíleně na některou konkrétní schopnost – nabídka běžných her  vhodných pro různý věk i tyto „speciální“ hry jsou náplní tohoto setkání.

PaedDr Dana Kutálková po absolutoriu na Pedagogické fakutě UK pracovala 2 roky jako učitelka ve škole pro děti se zbytky sluchu. Po mateřské dovolené nastoupila do zdravotnictví a po složení atestace měla několik let soukromou logopedickou praxi. Pak řadu let pracovala jako klinická logopedka v Nemocnici na Homolce, kde se věnovala nejen dětem, ale i dospělým pacientům po mozkových příhodách. Během let napsala řadu knih pro rodiče i odborné publikace. Tč. spolupracuje s Logopedickou společností Miloše Sováka jako lektorka.

Centrum Vzletná s.r.o. si vyhrazuje právo na zrušení přednášky a vracení vstupného v případě nenaplnění minimálním počtem účastníků.

V kolik? 
10:00—12:00 hodin

Kdy?
Úterý 26. 11. 2019

Cena?
250 Kč / přednáška

připravujeme

Co by Vás mohlo zajímat...